O nás

Moderným spôsobom a s využívaním Cloud služieb spravujte Vaše Procesy, organizačné usporiadanie, formuláre, záznamy, interné a ext. predpisy, normy, legislatívu plánujte a zaznamenávajte vzdelávanie pracovníkov

Kontaktujte nás

7 dní / 24 hod.

Kedykoľvek a odkiaľkoľvek pristúpte k informáciám vašej firmy. Stačí Vám pripojenie k Internetu.

Súbory v bezpečí. Niekto môže len pozerať, iný aj meniť.

Takmer každý z nás využíva Google. Aj Microsoft a iní ponúkajú svojim klientom Cloud priestory, kde možno súbory zdieľať a to tak, že iba niekto ich môže meniť a iní iba prezerať. Spravujte okrem smerníc aj záznamy. Prečo to nevyužiť? Google aj Microsoft do toho vložili obrovské prostriedky.

Poriadok v dokumentoch

Poznáte to: "Máš hlavičkový list? Môžeš mi to premailovať?" "Jasné!" Ten druhý do toho niečo doplní ... a už máme dve verzie toho istého. Na portáli www.agendacompany.eu sa môžete dostať k aktuálnemu hlavičkovému listu firmy, aj keď je správca dokumentácie na služobnej ceste.